ad-interim ICT-coördinator

Marien Zonnenberg heeft jarenlange ervaring als (bovenschools) ICT-coördinator op verschillende scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Daardoor weet hij hoe ICT in het onderwijs en de organisatie binnen het onderwijs kan worden ingezet, wat er komt kijken bij beheer, beleid en onderhoud en waarmee winst is te behalen qua tijd, geld en hoe moeite en frustraties rondom ICT kan worden voorkomen.

Op projectbasis kan Marien Zonnenberg ingehuurd worden voor verschillende taken die met ICT en Onderwijs te maken hebben, zoals:

  • Training, advisering en coaching van onderwijspersoneel
  • Inventarisatie van de huidige situatie en advies voor aanschaf / onderhoud van hardware, denk aan devices voor leerlingen, medewerkers, computers in de school, digiborden/beamers
  • Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten, denk aan de keuze van een externe beheerder, de schoolwebsite, systemen voor communicatie met ouders et cetera
  • Inventarisatie en advies wat betreft Mediawijsheid en invoering van een leerlijn Mediawijsheid

Daarnaast zijn er genoeg andere situaties te bedenken, waarbij het voor een school handig kan zijn om tijdelijk een ICT-coördinator, i-Coach, adviseur ICT en Onderwijs, ICT-innovator binnen te halen: in overleg kijken we welke rol ik op uw school als “ICT-meneer” vervullen.